Datorprogram lika träffsäker som läkare

Ett automatiserat system med AI-programmering (artificiell intelligens), kan skilja vanliga former av hudcancer från ofarliga förändringar med lika hög träffsäkerhet som tränad läkare.


– Det här är spännande läsning. Automatiserad diagnostik av hudcancer tillhör framtiden och den teknik som nu testats verkar vara ett stort framsteg jämfört med tidigare försök, säger John Paoli överläkare vid hudcancercentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Nu har forskare vid Stanford University i USA studerat en metod som analyserar hudförändringar. Först fick datorpgrogrammet ”öva” på cirka 130 000 bilder på mer än 2 000 olika hudsjukdomar.

Sedan fick programmet göra ett test där det skulle klassa bilder på möjliga melanom som antingen maligna eller benigna.

Det visade sig att programmet var minst lika bra på detta som 21 hudläkare – vilka fick göra samma tester.

– Den diagnostiska säkerheten är imponerande även om det kvarstår ett mycket viktigt steg i den diagnostiska processen, nämligen att välja ut vilken fläck man skall fotografera och visa för maskinen, säger John Paoli.

Forskarna hoppas på att kunna utrusta smarta mobiltelefoner med programmet för att därmed öka tillgängligheten till diagnostiken i primärvården.

Läs mer om hudcancer här.