✕ Stäng

Behandling av lymfom

Vilken typ av behandling man får beror på vilken typ av lymfom man har. Man kan behandla lymfom med cytostatika, antikroppar, strålning och stamcellstransplantation.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 15 april 2019

Behandling

Olika behandlingar

Nästan alla blir behandlade med cytostatika (cellgifter) som både dödar cancercellerna och får cancercellerna att sluta växa.

På senare tid har även antikroppar förts in i behandlingen. Antikroppar gör att kroppens egna immunförsvar angriper och dödar cancercellerna. Om cancern är begränsad till ett område kan man få strålbehandling, som tar död på cancercellerna. Men man prövar oftast med cytostatika först.

Cytostatika – den vanligaste behandlingen

Cytostatika får man genom dropp, sprutor eller tabletter. Det är ett cellhämmande läkemedel som även kan skada friska celler. Men de friska cellerna har större förmåga att återhämta sig emellan de olika behandlingarna jämfört med cancercellerna.

Cytostatika behandlas i olika typer, mängd och intervall beroende på vilken lymfom man har. Med röntgen ser man om cancern försvinner eller inte. Försvinner den inte med cytostatika måste man byta behandlingsmetod.

Biverkningar av cytostatika kan vara sämre blodvärden, illamående, hårförlust eller att man drabbas av infektioner. Ju mer cytostatika ju mer biverkningar eftersom cytostatikan även angriper friska celler.

Antikroppar – samtidigt som cytostatika

Antikroppar är frontlinjen i kroppens egna försvar. Numera är det vanligt att man sätter in fler antikroppar i samband med cytostatika.

Biverkningar kan vara influensaliknande symptom.

Strålning – på begränsat område

Om cancern sitter på ett begränsat område kan man använda strålning. Strålning dödar cellerna, både de sjuka och de friska. Men de friska har större chans att överleva.

Det gör inte ont att få strålning, och behandlingen tar ungefär 15 minuter.

Biverkningar: Om man strålar äggstockarna eller testiklarna kan detta leda till infertilitet. Därför ska man diskutera denna metod mot cancer i det området innan det görs. Andra biverkningar kan vara trötthet, hudrodnad, sväljningsbesvär och lös avföring.

Om behandlingen inte fungerar

Om lymfomen växer väldigt snabbt krävs en intensiv behandling. Då kan en högre dos av cytostatika krävas och även en stamcellstransplantation.

Stamcellstransplantation är krävande

Vid stamcellstransplantation för man nya friska celler till det sjuka området. Stamceller är celler som finns i benmärgen, dessa celler är omogna och alltså inte utvecklade än. Man kan använda celler från sig själv eller från en annan person.

Först får man ett läkemedel som gör att man bildar nya stamceller. Efter några dagar kan man börja ta ut stamcellerna. Man behandlar det sjuka området med cytostatika eller strålning så att alla celler dör och sätter sedan in de friska nya stamcellerna.

Man är väldigt infektionskänslig direkt efter en stamcellstransplantation och man får ligga isolerad på sjukhuset de första veckorna. En stamcellstransplantation är krävande och först efter sex månader börjar man må som vanligt igen.

För att klara en transplantation med celler från en annan person ska man helst inte vara över 60 år.