Antioxidanter får hudcancer att spridas snabbare

Ny svensk forskning visar att malignt melanom sprids snabbare hos möss som får kosttillskott med antioxidanter. Forskarna manar därför cancerdrabbade till försiktighet med den här typen av kosttillskott.


Forskargruppen på Sahlgrenska Akademin har i en tidigare studie visat att antioxidanter orsakade en Tabletter kosttillskottaggressivare cancerutveckling hos möss med lungcancer. I den nya studien har man tittat på antioxidanternas påverkan på den vanliga hudcancerformen malignt melanom, rapporterar TT.

I studien har man både genomfört tester på möss och verifierat resultaten med tester på mänskliga cancerceller. Det man upptäckte var att antioxidanter inte påverkade primärtumören på mössen men däremot hade en stor effekt på cancercellernas förmåga att sprida sig i kroppen.

– Vad som hände var att förmågan hos cellerna att sprida sig i kroppen fördubblades, en helt annan mekanism än i lungan och mycket allvarligare eftersom primärtumören oftast inte är speciellt farlig medan metastaser är det som folk med cancer dör av, säger Martin Bergö, professor vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin till TT.

Det forskarna kommit fram till är att antioxidanterna visserligen kan skydda friska celler från att skadas av fria radikaler, men samtidigt skyddar antioxidanterna också cancercellerna när en tumör uppstår. Detta problem tror man inte heller gäller för endast hudcancer och lungcancer. Därför menar forskarna att alla som drabbats av cancer, eller har en kraftigt ökad risk för en viss sorts cancer, ska överväga att undvika kosttillskott med antioxidanter.