Nyhet

Ny metod mot aggressiv bröstcancer hittad

Forskare från Harry Perkins Institute of Medical Research i Perth, Australien har utvecklat en ny metod för att ta itu med aggressiv bröstcancer. En metod mer effektiv än nuvarande behandlingar.

Forskning

Gentest vid bröstcancer förutspår rätt behandling

Gentest bedömer vem som behöver cellgiftsbehandling bättre än läkare kan.

Varför ska kvinnor oroa sig för D-vitaminbrist?

Ny forskning visar på effekten av D-vitamin för gravida samt patienter med bröstcancer.

Nyhet

Ny metod upptäcker bröstcancer

Den nya tekniken kan upptäcka dottertumörer vid spridd bröstcancer och är mer skonsam för patienter.

Många cancertumörer missas på mammografi

Kvinnor över 40 år erbjuds regelbunden mammografi för att upptäcka cancer i bröstet. Men det många inte vet är att mammografi inte är hundra procent säkert och att många tumörer missas.

Forskning

Nattarbete ökar risken för bröstcancer

Enligt ny forskning finns det en högre risk för kvinnor att utveckla bröstcancer om de har arbetat natt under många år.

Nyhet

Stora regionala skillnader efter en bröstcanceroperation

Det finns stora skillnader mellan länen i vad som kvinnor erbjuds efter en bröstcanceroperation. Istället för protes så är det möjligt att få en bröstrekonstruktion. Något som alla inte får information om.

Fakta

Prognos och överlevnad

80 procent av de kvinnor som drabbas av bröstcancer överlever. De flesta som får återfall får det inom fem år.

Forskning

Ny studie: Rött kött ökar risken för bröstcancer

Kvinnor som äter mycket rött kött har en större risk för bröstcancer än kvinnor som äter lite rött kött.

Nyhet

Allt fler får bröstcancer

De senaste fem åren har antal fall av bröstcancer ökat med 20 procent. Detta förklaras med våra förändrade levnadsvanor.