Vad är sarkom?

Sarkom är en cancer som uppstår i kroppens stödjevävnader såsom fett, muskler, brosk, bindväv, skelett och kärl. Cancern kan uppstå i bland annat höften och bäckenet. Det finns ett 50-tal olika former, varav sarkom i skelettet, osteosarkom, är den vanligaste. Varje år drabbas cirka 400 personer av sjukdomen, vilket gör den till en relativt sällsynt cancersjukdom.

Läkare undersöker röntgenbild


Olika varianter av sarkom

Sarkom delas in i mjukdelssarkom och skelettsarkom. Beroende på var cancern uppstår kan sjukdomen delas in i ytterligare undergrupper.

En mjukdelssarkom som upptäcks tidigt går nästan alltid att bli av med. Skelettsarkom kan däremot vara svårare att bli av med om det inte går att operera. Dock finns det bra behandlingsmetoder som gör att du kan leva ett bra liv om det inte går att få bort cancern.

Sarkom är en relativt sällsynt cancersjukdom och i dagsläget är orsaken till den fortfarande okänd.

Mjukdelssarkom

Mjukdelssarkom uppstår i kroppens mjukdelar. Till mjukdelar räknas bindväv, muskler, fett och blod- och lymfkärl. Det finns ett 40-tal typer av mjukdelssarkom. De vanligaste är:

  • Liposarkom. Cancer som utgår från fettvävnaden var som helst på kroppen. Liposarkom utvecklas främst i buken, lår och armar. Drabbar främst män över 50 år.
  • Leiomyosarkom. Cancer i glatt muskulaturen. Vanligt att leiomyosarkom uppstår i livmodern eller mag- och tarmkanalen. Drabbar främst personer över 60 år och är en aggressiv form av cancer.
  • Rhabdomyosarkom. Cancer i muskelvävnaden. Rhabdomyosarkom förekommer främst hos barn. Finns två varianten av sjukdomen, embryonalt rhabdomyosarkom och alveolärt rhabdomyosarkom.

Sarkom som utgår från blodkärlen är sällsynta. Till denna grupp hör Kaposis sarkom och angiosarkom.

Skelettsarkom

Sarkom som uppstår i skelett eller brosk kallas för skelettsarkom, eller primär skelettcancer.

  • Osteosarkom är den vanligaste formen av skelettcancer och drabbar ofta barn och unga vuxna. Osteosarkom utgår från skelettcellerna.
  • Ewings sarkom drabbar främst barn och unga. Tumör uppkommer vanligen på lårben, smalben och revben.
  • Kondrosarkom  utgår från broskvävnaden. Drabbar vanligtvis äldre personer och är sällsynt bland unga. Kondrosarkom uppstår vanligen i bäckenet, höft, lårbenet och revben.

Aggressiv skelettcancer behöver inte sprida sig långt för att orsaka skada. Cancern kan orsaka skada i skelettet som finns i närheten av tumören.

Symtom sarkom

Mjukdelssarkom ger sällan märkbara symtom. Men ibland kan du känna värk som orsakas av ett ökat tryck eller blödning där tumören finns. Om du har en svullnad eller en knöl som växer, vanligtvis i ett ben, arm, höft, bäckenet eller bålväggen, kan det vara ett tecken på mjukdelssarkom. Det är viktigt att uppmärksamma förändringar i kroppen och att få de utredda eftersom att symptomen inte alltid är tydliga.

Sarkom i skelettet ger tydligare symtom, ofta smärta och värk.

  • Osteosarkom. Tidiga symtom är oförklarlig värk när du rör på dig eller utsätter kroppen för belastning. Du kan även drabbas av långvarig värk i vilande tillstånd, till exempel när du ska sova. Osteosarkom ger även upphov till ömmande svullnader.
  • Ewings sarkom. Tidiga symtom på Ewings sarkom är smärta som kan leda till trötthet, feber och blodbrist.
  • Kondrosarkom. De första symtomen på kondrosarkom är smärtor eller värk i höft eller bäckenet. Om tumören uppstår i bäckenet kan du drabbas av värk i ryggen och låren. Då sarkom i bäckenet ger likadana symtom som ischias så är det viktigt att få detta undersökt så tidigt som möjligt så att du snabbt får rätt behandling innan cancern utvecklats vidare.

Behandling av sarkom

Vare sig du diagnostiserats med mjukdelssarkom eller skelettsarkom är operation den vanligaste behandlingsformen. Operationen kombineras med antingen cytostatika eller strålbehandling, eller både och. Om det inte går att få bort cancer får du istället palliativ vård som bromsar sjukdomen och lindrar besvären.

Mjukdelssarkom

Tumören och omkringliggande vävnad opereras bort. I enstaka fall måste ben eller arm amputeras, men detta sker endast vid avancerad sarkom. Efter operationen är det vanligt med strålbehandling. Detta minskar effektivt risken för återfall. Om det anses underlätta operationen kan även strålbehandling ges före operationen för att minska storleken på tumören.

Cytostatika ges vid återfall eller när tumören spridit sig. Målet med cytostatika är att minska storleken på tumören så att den kan opereras bort eller för att fördröja sjukdomen.

Ibland ges även målinriktad terapi tillsammans med cytostatika.

Skelettsarkom

Precis som vid mjukdelssarkom är kirurgi den vanligaste behandlingsmetoden för för att bli av med skelettsarkom.

Både före och efter operation ges cytostatika och/eller strålbehandling. Om det inte går att behandla osteosarkom med kirurgi får du strål- och cytostatikabehandling.

Vid återfall kan tumören tas bort med kirurgi eller strålbehandling, eller både och. Har cancern spridit sig och bildat metastaser behandlas du med cytostatika, operation eller strålbehandling.

Prognos

Femårsöverlevnaden för sarkom varierar beroende på var cancertumören finns och hur aggressiv den är.

För patienter med en mindre aggressiv mjukdelssarkom är överlevnaden 90 % efter fem år. Aggressiva mjukdelssarkom är svårare att bota men mer än hälften blir friska.

Siffran för skelettsarkom är mellan 60 och 80 %, och sjunker ju mer aggressiv cancern är.

Sekundär skelettcancer

En cancern som spridit sig till skelettet och bildat metastaser kallas för sekundär skelettcancer. Sekundär skelettcancer kännetecknas av värk och smärta i muskler och skelett, samt en ökad risk för frakturer.  Varje år drabbas 10 000 personer av sekundär skelettcancer.

Cancern är obotlig och behandling riktar sig in på att bromsa sjukdomen och förbättra patientens livskvalitet.