Sekundär skelettcancer

Sekundär skelettcancer innebär att cancern inte har startat i skelettet utan har spridit sig från en annan kroppsdel till skelettet.


Olika stadier av cancer där den sista bilden visar hur cancern når blodomloppet och därifrån sprids cancern till resten av kroppen – ofta till skelettet och blir sekundär skelettcancer.

Vanligt med spridning

Hälften av alla som drabbas av cancer får en spridning till ett annat organ. Hälften av alla dessa fall får just spridningen till skelettet. Det är alltså väldigt vanligt att spridningen sker till skelettet och drabbar ungefär 10 000 personer varje år. Spridningen sker genom blodet.

Vid sekundär skelettcancer så har dottertumörer, metastaser, bildats någonstans i skelettet. Detta är oftast inte en direkt dödsorsak men kan försämra och förkorta livslängden. Vanligast är det att metastaser placerar sig i ryggraden, revbenen, bäckenet, skallbenet, lårbenet och överarmsbenet.

Symptom – smärta och värk

Vanliga symptom är värk i muskler och skelett, även vid vila. Benbrott är vanligt i ett senare skede av sjukdomen då metastaser gör att benet blir skört. Även förhöjd kalkhalt i blodet kan vara ett tecken på skelettcancer vilket ger symptom som illamående, törst, förvirring och trötthet.

Prognos

Sekundär skelettcancer är nästan alltid obotlig. Däremot kan behandling förlänga och förhöja livskvalitén. Exakt hur prognosen ser ut beror på vilken typ av primärcancer man är drabbad av.

Behandling

Behandlingarna är ofta till för att minska smärta och inte för att bota. Smärtlindringen kan bestå av antiinflammatorisk behandling, kortikosteroider och strålbehandling.

Strålbehandling kan också förebygga benbrott. Om metastaserna är utbredda kan radioaktiva ämnen fungera som strålning.

Vid benbrott, stora smärtor eller risk för förlamning kan operation behövas.