✕ Stäng

Inflammatorisk tarmsjukdom i barndom ökar cancerrisk

Barn som drabbas av till exempel ulcerös kolit eller Crohns sjukdom har ökad risk för cancer visar ny studie från Karolinska institutet.

Alkoholkonsumtion i Europa ökar risk för tarmcancer

Genomsnittlig alkoholkonsumtion i alla 28 EU-länder ligger på en nivå som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer enligt ny rapport.

90-talister har hög risk för denna cancerform

Risken har ökat till samma nivå som på 1800-talet.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Därför får hälften av cancerpatienter inte hjälp av cellgift

Danska forskare har upptäckt en molekyl i ändtarmstumörer som gör dem resistenta mot den vanligaste formen av cellgift.

Män får bättre vård vid spridd cancer

En granskning av spridd tjock- och ändtarmscancer i Sverige visar att 20% av män fick operation jämfört med 15% av kvinnor.

Kunskapsbrist kring tjocktarmscancer

Ett nytt screeningprogram för tjocktarmscancer tas just nu fram inom vården. Koloncancer drabbar 4000 personer i Sverige varje år. Ändå är det få som regelbundet låter sig undersökas för sjukdomen. Vårdens utmaning blir i framtiden att nå ut med information om varför just du bör screenas.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen

En vanligare form av tarmcancer

Behandling vid tjocktarmscancer

Den del av tarmen som är drabbad opereras bort

Vilka drabbas av tjocktarmscancer?

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas 4000 personer. Varför vissa drabbas är fortfarande inte helt kartlagt, men man vet att olika faktorer spelar in.

Metastaser

40 procent drabbas av metastaser i levern

Polyper

Polyper är oftast ofarliga, men de kan utvecklas till cancer

Prognos vid tjocktarmscancer

Varje år drabbas ungefär 4000 personer av tjocktarmscancer. Varje år dör ungefär 1850 personer i tjocktarmscancer. Hur prognosen ser ut beror på om cancern har spridit sig eller inte.