Därför får hälften av cancerpatienter inte hjälp av cellgift

Danska forskare har upptäckt en molekyl i ändtarmstumörer som gör dem resistenta mot den vanligaste formen av cellgift.


cellgift-tjocktarmscancer

I Danmark får omkring 2000 patienter varje år cellgifter för att behandla ändtarmscancer. Tyvärr visar det sig att nästan hälften av alla patienter är resistenta mot den vanligaste formen av cellgift. Det är idag omöjligt att veta vilka patienter som är resistenta och alla patienter blir därför behandlade lika från början. Sedan får de 50% av patienter som gått igenom hela cellgiftsbehandlingen med obehagliga biverkningar i onödan pröva en annan form av cellgift.

Sex gånger högre risk att vara resistent

De senaste åren har en forskargrupp i Danmark försökt hitta en markör som kan identifiera patienter som inte kommer svara på behandling. Nu har de upptäckt en molekyl i tumören som kopplas till sex gånger högre risk att vara resistent mot den vanligaste formen av cellgift.

Det kan därför bli möjligt att förutspå vilka patienter som behöver en annan form av cellgift från början. Dessutom kan nya läkemedel framställas som är riktade mot denna speciella molekyl. Med en kombinationsbehandling kan cellgifter bli effektiva igen för dessa patienter.