Kunskapsbrist kring tjocktarmscancer

Ett nytt screeningprogram för tjocktarmscancer tas just nu fram inom vården. Koloncancer drabbar 4000 personer i Sverige varje år. Ändå är det få som regelbundet låter sig undersökas för sjukdomen. Vårdens utmaning blir i framtiden att nå ut med information om varför just du bör screenas.


tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer utvecklas i tarmens slemhinna, ofta i ett sår eller i en utväxt.

Forskare vill ta reda på hur personer upplever screening för tjocktarmscancer och varför vissa väljer att genomgå screening när andra avstår. De har upptäckt att många svenskar som valt att inte genomföra en undersökning inte ens läst igenom den information som vården delar ut, utan tar ett snabbt beslut om att avstå.

Oroväckande låg kunskapsnivå

I en enkätundersökning har vårdpersonalen upptäckt att det finns en oroväckande låg kunskapsnivå om tjocktarmscancer i Sverige. Speciellt i frågor om hur farlig sjukdomen är, hur många som drabbas, hur du kan anpassa din livsstil för att undvika tjocktarmscancer och hur screening kan hjälpa.

Forskarna bakom undersökningen tror att orsaken till att många undviker att undersökas för tjocktarmscancer är att de tycker koloskopi är ett obehagligt ingrepp. Befintliga screeningprogram består idag av avföringsprov som sedan kan leda till koloskopi om blod upptäcks i provet. En annan vanlig orsak är att många blundar för risken och tänker att det inte kommer drabba dem.

Läkare och sjuksköterskor arbetar nu på att utforma information som så många som möjligt kan ta till sig och förstå varför screening är viktigt. Risken för överdiagnostisering eller överbehandling ser de inte som ett problem eftersom koloncancer i princip alltid bör opereras bort, olikt andra cancerformer som prostatacancer.

I dagsläget har Stockholms län och region Gotland infört allmän screening. Alla personer mellan 60 och 69 år blir automatiskt erbjudna undersökning.