Tunntarmscancer i samband med tjocktarmscancer

Det finns olika former av cancertumörer som kan drabba tunntarmen. Prognosen varierar beroende på vilken cancerform du drabbats av och om den har hunnit sprida sig. Tunntarmscancer är dock en väldigt ovanlig form av cancer.


Symptom på tunntarmscancer

Tunntarmscancer ger oftast inga symptom till en början. Men när tumören blir större kan det hindra innehållet i tarmen att passera lika smidigt som förr. Detta kan ge diarré, magont och tarmproblem. Symptomen skiljer sig dock beroende på vilken tumör du är drabbad av.

Symptom vid carcinoider är:
  • Diarré
  • Astmaliknande besvär
  • Plötslig ansiktsrodnad, speciellt stark mat, stress och alkohol.
Symptom vid adenocarcinom är:
  • Tarmproblem
  • Magont
  • Blödningar från tarmen

De två cancertyperna i tunntarmen

Det finns olika former av cancer som kan drabba tunntarmen. De vanligaste heter carcinoider och adenocarcinom. De ger olika symptom och behandlas även på olika sätt.

Carcinoider är hormonproducerande tumörer som även kan bildas i magen och i lungorna. Dessa tumörer växer väldigt långsamt och brukar inte vara aggressiva.

Adenocarcinom är cancer i körtelvävnaden, såsom cancertumör i tunntarmen. Denna typ av cancer är aggressivare.

Vem drabbas av tunntarmscancer?

Den som drabbas av tunntarmscancer är oftast äldre. Medelåldern är 70 år vid diagnos, och det är mycket ovanligt att någon under 40 år drabbas av detta. Det finns dock ingen skillnad mellan könen.

Orsaken till tunntarmscancer är dock inte klarlagd. Man vet att de som har en tarmsjukdom så som Crohns sjukdom har en ökad risk.

Undersökning

Om du misstänker tunntarmscancer ska du genast kontakta sjukvården.

Hur undersökningen ser ut beror på vilken tumörtyp man misstänker. Exempel på undersökningar är urinprov, blodprov, endoskopi, ultraljud, datortomografi (DT), magnetkameraundersökning (MRT), hormonreceptorskintigrafi, PET och provtagning av misstänkt tumörvävnad via ultraljud eller operation.

Det kan också bli aktuellt att undersöka andra organ som kan påverkas direkt via tumörspridning eller indirekt genom hormonutsöndring.

Behandling

Har du tunntarmscancer så behandlas detta genom att operera bort tumören. Ifall att cancern skulle ha hunnit sprida sig till lymfkörtlarna så opererar man även bort närliggande lymfkörtlar. Detta för att säkerställa att alla cancerceller är borta.

Efter operationen får du oftast symtomatisk behandling (exempelvis antihormonell eller mot diarré) och behandling som höjer immunförsvarets aktivitet.

Om du har cancertypen adenocarcinom så behandlas du ofta också med cytostatika och/eller strålning efter operationen.

Prognos

Hur prognosen ser ut beror på vilken typ av tumör du är drabbad av. Och om cancern har hunnit sprida sig.

Har du carcinoider ser diagnosen oftast bra ut – även om den har hunnit sprida sig. Har cancerformen adenocarcinom hunnit sprida sig så ser diagnosen dock sämre ut. Idag finns dock bra behandling som bromsar cancern och som kan förlänga livet för den som är drabbad.