Testikelcancer ökar kraftigt

Testikelcancer är en av de cancersjukdomar som ökar kraftigt. De senaste 40 åren har det skett en ökning med 158 procent.


Drygt 300 män får i Sverige varje år diagnosen testikelcancer, en ökning med 158 procent sedan början på 70-talet. De flesta botas idag men behandlingen och sjukdomen kan ge svåra följer för resten av livet.

Det finns flera hypoteser till varför sjukdomen ökar så pass. Bland annat ligger det mycket fokus på olika typer av gifter och kemikalier i vår omgivning som stör hormonell signalering.

Experterna vet nämligen numera att testikelcancer grundläggs i fosterstadiet.

Det finns dock en förhoppning om att de uppåtgående kurvorna kommer att vända i framtiden.

Stefan Arver, överläkare och docent, säger till TV4 Nyheterna att många av de ämnen som stör hormonsignaleringsprocesser har uppmärksammats den senaste tiden och används inte längre.