✕ Stäng

Vad är testikelcancer?

Testikelcancer kan kännas som en ojämnhet i testiklarna. Behandling sker oftast genom operation där man opererar bort testikeln. Innan detta sker har man chans att lämna spermier för att senare kunna få barn. De flesta som drabbas av testikelcancer blir friska.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 september 2019
Undersökning av prostatacancer

Symptom på testikelcancer

Vid testikelcancer så sker en förändring av testikeln. Den kan bli större, hårdare, ojämnare och kännas tyngre.

Cancern kan även ge värk och ömhet i testikeln. Om du även har värk i magen eller ryggen kan cancern ha spridit sig.

Kom ihåg att andra sjukdomar såsom bråck, inflammationer i pungen och vridning i pungen också kan ge dessa symptom som smärta i testiklarna. Men sök alltid vård för dessa symptom.

Dessa drabbas av testikelcancer

Ungefär 300 män drabbas varje år av testikelcancer i Sverige, vanligast är det män mellan 20-45 år. Orsaken är okänd men det finns ett samband mellan testikelcancer och hos de vars testiklar inte glidit på plats i pungen som barn. Även östrogenbalans under fosterperioden tros kunna spela in.

Det finns också ärftliga faktorer. Om någon i din släkt har haft testikelcancer är det viktigt att du regelbundet undersöker din pung.

Undersök din pung

testikelcancer

Det är viktigt att du regelbundet undersöker din pung, speciellt om någon i din släkt har haft testikelcancer. Om du undersöker din pung ofta så lär du dig också hur din pung känns när den är frisk och kan då mycket lättare känna när något är fel.

Känn gärna på pungen när du är i duschen. När det är varmt och den är intvålad är det lättare att känna. Leta efter ojämnheter eller om den ena testikeln känns större.

Undersök din pung såhär:
  • Tvåla in pungen
  • Låt pungen vila i ena handen
  • Känn på pungen med den andra handens tum och pekfinger
  • Känn på en testikel i taget
  • Känn sedan igenom hela pungen

Olika typer av testikelcancer

Testikelcancer uppstår i den del där spermierna bildas. Det finns två olika typer av testikelcancer: Seminom och Non-seminom. Det som skiljer de åt är att de består av olika typer av cancerceller och kan behandlas lite olika.

Seminom drabbar oftast de mellan 30-45 år.

Non-seminom är en typ av testikelcancer som växer fortare och kan sprida sig snabbare. Den drabbar oftast de mellan 20-40 år.

Behandling genom operation

Båda typerna av testikelcancer behandlas i första hand med operation. Det gäller i alla de fall om cancern inte har spridit sig.

Vid en operation så tas den cancersjuka testikeln bort. Det finns möjlighet att få en testikelprotes inopererad istället.

Ibland kan även cytostatikabehandling och strålbehandling sättas in.

Om cancern har spridit sig behandlas du med cytostatika en längre tid.

Bra prognos för överlevnad

95 procent av alla som drabbas av testikelcancer blir helt friska.

Få barn efter testikelcancer?

Innan du blir opererad så får du, om du vill, lämna spermieprover för infrysning. Detta för att försäkra dig om att kunna få barn. Även fast du har den ena testikeln kvar så är det inte säkert att den fungerar.