Symptom på magcancer & cancer i magen

Symptomen på cancer i magen & magsäckscancer kommer smygande och i början har du inga eller väldigt lindriga symtom. Symptomen kan också likna andra besvär så som magkatarr och magsår.


Symptom på magsäckscancer

Uppblåsthet och lätt illamående kan vara symptom på många tillstånd, bland annat magsäckscancer.

Följande är viktigt att hålla koll på för att identifiera cancer i magen.

1. Uppkördhet

Lite ont i magen, uppkördhet och obehagskänslor är ett vanligt symptom på magsäckscancer, men det är också ett vanligt symptom på många andra tillstånd.

Dessa obehagskänslor kommer ofta efter att du har ätit, speciellt efter en viss typ av mat så som kött.

2. Illamående, aptitlöshet

Att må illa och tappa aptiten är ett vanligt första symptom på magsäckscancer men som också kan bero på många andra anledningar.

3. Kräkningar

Med eller utan blod. Kräkningarna ser då svarta ut. Om du får väldigt lätt för att kräkas kan detta bero på att tumören sitter i nedre magmunnen.

4. Blod i avföringen eller i kräkningarna

Sår i tumören kan ge blödningar. Om du har stora blödningar kan det göra så att avföringen eller kräkningarna ser svarta ut. Däremot är det vanligare med mindre blödningar.

5. Blodbrist

Sår i tumören kan ge blödningar. Ofta är dessa blödningar så små att de inte märks genom svart avföring eller svarta kräkningar. Däremot kan dessa mindre blödningar ge blodbrist, anemi.

6. Trötthet

På grund av blodbrist kan du känna dig mycket trött. Även rubbningar i magsäckens funktion kan göra dig mycket trött.

7. Ont i magen

En del kan känna att det svider eller gör ont i magen. En del kan även, vid enstaka tillfällen, få mycket ont i maggropen.

8. Plötslig viktnedgång

Många upptäcker magsäckscancer efter att de plötsligt och ”utan anledning” går ner väldigt mycket i vikt.

9. Svårt att svälja

Om du får svårt att svälja kan det vara symptom på att tumören sitter i övre magmunnen.