✕ Stäng

Om magcancer (magsäckscancer)

Magcancer, magsäckscancer, drabbar oftast män över 50 år. Symptomen på magsäckscancer liknar besvär du får av magkatarr och magsår. Har inte cancern spridit sig finns det goda chanser att tillfriskna genom att operera bort tumören i magsäcken.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 september 2019
Magsäckscancer

Helicobacter pylori är en vanlig bakterie som de flesta bär på. Hos vissa kan den dock bryta ut; antingen till magsår eller till en inflammation i magsäcken som i sin tur kan leda till cancer.

Vem drabbas av magsäckscancer?

1 000 personer drabbas varje år av magsäckscancer (ventrikelcancer) i Sverige. De flesta som drabbas är män över 50 år.

Symptom

Symptom på magcancer, magsäckscancer, är att det gör ont eller svider i magen.

Aptitlöshet, illamående, trötthet, kräkningar och viktnedgång är också symptom på detta. Dessa besvär behöver inte alls vara magsäckscancer då exempelvis magkatarr och magsår har liknande symptom.

Om du får svarta kräkningar eller svart avföring så tyder detta på att det är blod i kräkningarna och avföringen och du bör då alltid söka vård.

Magsårbakterie kan orsaka magsäckscancer

Bakterien Helicobacter pylori som också orsakar magsår kan även orsaka magsäckscancer. Helicobacter pylori är väldigt vanligt och de flesta bär på bakterien utan att den bryter ut; antingen till magsår eller till en inflammation i magsäcken som i sin tur kan leda till cancer.

Det finns en medfödd risk att drabbas av magcancer. Risken att drabbas dubbleras om du röker.

Även din kost kan påverka. Äter du en mycket salt kost och mycket kött ökar risken, äter du mycket frukt och grönt minskar risken.

Behandling med operation

Oftast opereras den del av magsäcken bort som tumören sitter på. Ibland behövs hela magsäcken opereras bort.

Det går att leva utan magsäck. Om den opereras bort kopplas matstrupen direkt ihop med tunntarmen. Ibland kan man få en konstgjord magsäck i tunntarmen.

Ibland behandlas även magsäckscancer med cytostatika. Detta kan ges både innan operationen, för att tumörerna ska krympa. Men också efter operationen för att ta kål på de cancerceller som kan tänkas finnas kvar.

Du kan också behöva behandling av eventuell blodbrist. Detta kan ske genom tillskott, läkemedel eller transfusioner.

Inför behandlingen

Innan behandlingen är det viktigt att du är i så bra fysisk form som möjligt. Har du gått ner mycket i vikt är det bra om du försöker att gå upp denna vikt igen inför behandlingen. Drick gärna näringsdrycker och ät kaloririk mat ofta. Be om hjälp från en dietist om du behöver råd.

Efter behandlingen

Om magsäcken har opererats bort kan du inte äta lika stora portioner som tidigare. Ofta behöver du också äta vitamintillskott.

Du kan också få problem med viktnedgång, kräkningar, uppstötningar, galla och inflammation i matstrupen. Prata med en läkare och en dietist om dina problem så kan de hjälpa dig.

Prognos

Prognosen vid magsäckscancer ser helt annorlunda ut beroende på om cancern är spridd eller inte. Totalt sett av alla som drabbas av magsäckscancer så lever 20 procent efter fem år.