Magcancer & Magsäckscancer – symtom & behandling

Magcancer, eller magsäckscancer som den även kallas för, är en cancertumör som börjar växa i magsäckens slemhinna. Om cancern upptäcks tidigt finns det goda chanser att operera bort tumören och bli helt frisk. Har cancern spridit sig och bildat metastaser går det inte att bli av med den, men det finns behandlingar som lindrar besvären.

Bild på magcancer


Magcancer är ett samlingsnamn på olika cancerformer som härstammar från magsäckens slemhinna. Skillnaderna beror på celltyp och hur de växer. Dock utgör 95 % av alla magcancerdiagnoser av adenocarcinom, som är en elakartad (malign) tumör. 

Majoriteten av de drabbade är över 50 år. 

Magcancer & Magsäckscancer symtom

Tidiga symtom:

  • Magont, sveda i magen, uppkördhet.
  • Illamående, aptitlöshet.
  • Kräkas, i vissa fall kan det komma med blod om tumören blöder.
  • Blod i avföringen. Avföringen kan färgas svart om blod kommer i kontakt med magsyran.
  • Svårt att svälja om tumören sitter i övre magmunnen.

Sena symtom är trötthet och viktnedgång. 

Då bör du söka vård

Har du haft något av ovanstående symtom i mer än en vecka bör du uppsöka vård. Symtomen behöver nödvändigtvist inte bero på magcancer, symtomen kan ha flera olika orsaker. Därför är det viktigt att få det undersökt. Om du däremot plötsligt drabbas av svår smärta i magens övre del eller drabbas av kräkningar som ser ut som kaffesump eller innehåller blod, bör du genast söka vård. 

Behandling av magcancer & magsäckscancer

Om cancertumören upptäcks tidigt finns det goda chanser att bli av med den och bli helt frisk. Har den spridit sig går det inte att bli av med den, men däremot går det att bromsa upp sjukdomen och lindra besvären så att du mår bättre. 

Operation

Den vanligaste behandlingsformen vid magcancer är operation. Tumören och hela eller en stor del av magsäcken opereras bort. Det går att leva utan magsäck. Om den opereras bort kopplas matstrupen direkt ihop med tunntarmen. Ibland kan man få en konstgjord magsäck. 

Operationen tar mellan tre till fem timmar och du läggs in på sjukhuset under operationsdagen och får vanligtvist stanna kvar mellan en till två veckor. Under hela behandlingstiden och en månad framåt är du sjukskriven. 

Cytostatika när du ska opereras

Både före och efter operationen får du cytostatika. Du får det för att tumören ska krympa. Vanligtvis börjar cytostatikabehandlingen tre månader före operationen och pågår uppemot tre till sex månader efter operationen. 

Efter operationen

Då delar eller hela magsäcken opererats bort kan du inte äta så stora måltider som tidigare. Ät istället mindre portioner och oftare. Det är oerhört viktigt att du äter kosttillskott som vitaminer och mineraler.

Eftersom du inte kan äta lika mycket som tidigare är det vanligt att du går ner i vikt, i synnerhet om hela magsäcken opererats bort. Om inte viktnedgången stannat av två månader efter operationen bör du konsultera läkare.

Utöver viktnedgång kan du även drabbas av kräkningar, uppstötningar och inflammation i matstrupen. Du blir även känsligare för infektioner både under och ett par månader efter behandlingen. 

När det inte går att operera

Har cancern spridit sig och bildat metastaser på andra delar av kroppen går det inte att operera bort tumören. Då får du palliativ behandling som lindrar besvären så att du mår bättre.

Du kan även få cytostatika som bromsar upp, men inte botar, sjukdomen. 

Magcancer & magsäckscancer kan ha flera orsaker

Bakterien Helicobacter pylori som också orsakar magsår kan även orsaka magcancer & magsäckscancer. Nästan hälften av alla svenskar bär på bakterien men väldigt få drabbas av besvär.

Det finns en medfödd risk att drabbas av magcancer. Risken att drabbas dubbleras om du röker.

Även din kost kan påverka. Äter du en saltrik kost och mycket kött ökar risken. Däremot minskar risken om du äter mycket frukt och grönt.

Prognos

Prognosen beror på om cancern har spridit sig eller inte. Har den inte spridit sig finns det goda möjligheter att bli av med cancern och bli helt friskt. Har cancertumören däremot spridit sig och bildat dottertumörer är överlevnaden cirka 20 % efter fem år.