Solsprejer med nanopartiklar kan vara cancerframkallande

När du sprayar solkräm som innehåller ämnet titandioxid så kan små partiklar lätt hamna i lungorna. Och det är där de utgör en cancerrisk.


Läs på förpackningen om solsprayen innehåller nanopartiklar. Foto: JD Harvill

Läs på förpackningen om solsprayen innehåller nanopartiklar. Foto: JD Harvill

Naturskyddsföreningen presenterar nu en rapport där nanopartiklar har kartlagts. Vad partiklarna gör på oss människor är inte riktigt utrett än men undersökningar på djur visar att ämnet är cancerframkallande.

Detta om vi får in oss små partiklarna i lungorna vilket är lätt när man sprayar solsprayen.

Titandioxid är en nanopartikel som stoppar solens farliga strålar och finns därför ofta i solskydd.

På förpackningen ska det stå om din solspray innehåller nanopartiklar men även om det inte står något på den så kan det finnas nanopartiklar i.

”Jag skulle inte använda solspray på min tvååriga dotter” svarar Peter Jansson som är expert på lagstiftning och solskydd på branschorganisationen Kemisk-tekniska leverantörsförbundet när han får frågan om man helt bör undvika solspray till tidningen Ny teknik.