Quiz: Hur mycket vet du om livmoderhalscancer?


I Sverige får cirka 550 kvinnor livmoderhalscancer varje år. Antalet fall har halverats sedan mitten v 60-talet. Medelåldern för de som insjuknar är 55 år.

Fråga 1 av 6
Humant papillomvirus (HPV) orsakar livmoderhalscancer.