Quiz: Hur mycket vet du om bröstcancer?


En god kunskap om bröstcancer är en förutsättning för att tidigt kunna upptäcka cancern och minska risken för att bli allvarligt sjuk. Med vårt kunskapsquiz kan du testa dina kunskaper om bröstcancer.

Fråga 1 av 6
Du kan få bröstcancer även om ingen i din familj eller släkt har fått det.