Prostatacancer i samband med skelettcancer

Prostatacancer är den vanligaste cancern i Sverige och drabbar ungefär 10 000 män i Sverige varje år.


Prostatacancer

Prostatan är lika stor som en valnöt och har som funktion att lagra och avge ett basiskt sekret som tillsammans med spermier bildar sperma.

Prostatacancer – symptom

Svårigheter att kissa är ett vanligt symptom. Det kan kännas trögt att kissa och man kan behöva kissa ofta. Om cancern har spritt sig till skelettet kan smärta vara ett symptom.

Vilka drabbas?

De som drabbas av prostatacancer är män som ofta är över 45 år. Tio procent av de som drabbas har en ärftlighet för sjukdomen.

Man vet dock inte varför prostatacancer uppstår, men man tror att det kan höra ihop med livsstil och miljö då sjukdomen är vanlig i Skandinavien och USA men ovanlig i Kina och Japan.

Kan leda till skelettmetastaser

Prostatacancer är när en tumör växer i prostatan. Den kan i vissa fall bli så stor att den växer utanför prostatan och sprider sig till andra delar av kroppen – oftast till lymfkörtlarna och skelettet. Det kallas då att den har bildat dottertumörer, metastaser. Om cancern är så långt gången är den ofta svår att bota.

Undersökning

Läkaren kan känna med ett finger genom ändtarmen om det finns någon tumör i prostatan. Blodprov kan också ge en fingervisning. Om blodprovet visar positivt eller om läkare har kunnat känna en knöl i prostatan görs ett vävnadsprov. Visar vävnadsproven att det är prostatacancer görs det alltid en utredning även för skelettcancer då det är vanligt med skelettmetastaser vid prostatacancer.

Behandling

Beroende på cancerns spridning ges olika behandlingar. Om cancern inte har spridit sig kan botande behandling ges i form av operation och/eller strålning.

Om tumören har spridit sig ges ofta hormonbehandling. Hormonbehandling kan hämma utsöndringen av testosteron eller blockera effekterna av testosteron.

Tumörerna kan då krympa även fast de inte försvinner. Om denna behandling inte hjälper kan cytostatika lindra.

Prognos

Prognosen för prostatacancer ser väldigt olika ut beroende på vilken typ av prostatacancer man har, hur gammal man är, vilket stadie tumören är i och hur elakartade och aggressiva cancercellerna är. Om prostatacancer har spridit sig i kroppen, till exempelvis skelettet, så är den ofta svår att bota.