111 kvinnor fick fel cellprovssvar

Som Cancer.se redan rapporterat har ett flertal kvinnor feldiagnostiserats efter gynekologisk cellprovtagning i Norrbotten. I våras var siffran 20, nu är 111 kvinnor berörda.

Norrbotten


Totalt 111 kvinnor i Norrbotten, som fått besked om att de är friska efter gynekologisk cellprovtagning, har fått göra om cellprov efter en omfattande granskning som visar att deras prover analyserats felaktigt.

Det var under förra våren som det kom fram cellprover gjorda i Norrbotten hade analyserats felaktigt. Det ska ha varit en enskild diagnostiker som felaktigt bedömt samtliga prover.

Vid den tidpunkten hade 20 kvinnor identifierats som fått fel diagnos, var av en har upptäckts ha livmoderhalscancer i ett tidigt stadium. Ärendet blev då även Lex-Maria anmält.

Efter att granskningen utökades till 10 200 prover upptäcktes sammanlagt 111 kvinnor med felaktig diagnos.

Alla kvinnor har informerats och några av dem har påbörjat behandling.