Fel diagnos vid cellprovtagning, tusentals måste omprövas

Minst 20 kvinnor har fått fel diagnos efter cellprovtagning i Norrbottens län. En kvinna har fått livmoderhalscancer trots en normal diagnos och ärendet är nu Lex Maria-anmält.


Vid en presskonferens med representanter från landstinget och sjukvården i Norrbotten kom det fram hur detta misstag hade begåtts. Efter en kvalitetskontroll av gynekologisk cellprovtagning i Norrbottens län upptäcktes att en anställd diagnostiker hittat statistisk få cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Därefter påbörjades en granskning av denne anställdes diagnoser sedan 2010. Än så länge har 20 kvinnor upptäckts ha en cellförändring som kräver behandling. Ytterligare en kvinna har upptäcks ha livmoderhalscancer i ett tidigt stadium som nu behandlas.

Länschef för obstetrik/gynekologi i Norrbotten Anna Pohjanen berättar på presskonferensen att inte alla cellförändringar leder till livmoderhalscancer, att vissa förändringar läker av sig självt. Dessutom utvecklas cancern långsamt, det tar mellan 5 till 15 år. De kvinnor som fått svar på cellprovning att allt såg normalt ut men sedan visade sig ha en cellförändring har fått behandling några månader senare än de skulle om de hade fått rätt diagnos från början. Detta ska inte ha förändrat deras prognos.

presskonf livmoderhalscancer

Presskonferens idag vid Sunderby sjukhus

Än så länge har 2500 prover granskats däribland upptäcktes de 21 kvinnor som fått fel diagnos. Nu ska ytterligare 7200 prover omprövas vars diagnos ställts av samma diagnostiker sedan 2010 och framåt. Dessutom har flera praktiska förändringar skett på företaget Unilab som ansvarar för att analysera prover. Till exempel ska diagnostiker börja arbeta mer i grupp för att samråda om patientfall som är svåra att bedöma.

Cellprovtagning är del av ett allmänt screeningprogram för kvinnor mellan 30 och 50 år som kallas till gynekologisk kontroll och cellprovtagning var tredje år för att upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Vid en enskild kontroll kan testet upptäcka cellförändring i ungefär 70% av fallen. Det är därför viktigt att gå på alla kontroller du får kallelse till då sannolikheten att upptäcka en förändring ökar ju oftare du testas. Ett test som istället identifierar kvinnor i samma åldrar som har en HPV-infektion, en ledande orsak till livmoderhalscancer, ska vara ännu bättre och planeras att införas i hela landet nästa år.