Stöd vid tunntarmscancer

I en svår livssituation kan man behöva stöd för att samla kraft att klara sig ur den – både för dig som anhörig och för dig som drabbad. Det finns massor av olika sätt för att få det stödet som du behöver.


stod

Stöd i en svår period

Att få ett cancerbesked väcker många frågor och känslor. Ofta förknippas ett cancerbesked med döden, men det behöver inte alls vara så. Det är viktigt att veta att de flesta blir friska från sin cancer. Under denna tid kan du dock behöva hjälp och stöd – både för dig som drabbad och för dig som anhörig.

Stöd för dig som drabbad

För dig som är drabbad kan det vara skönt att ha en närstående med dig vid samtal med läkare och annan vårdpersonal. Det kan vara mycket att ta in, och dina tankar och känslor kan ibland vara i vägen för att komma ihåg nödvändig information som har sagts.

Berätta för dina anhöriga hur du vill att de ska hjälpa dig. De anhöriga vill oftast hjälpa men vet bara inte hur.

För att få professionellt stöd så finns det kontaktsjuksköterskor och kuratorer på de flesta sjukhus som du kan vända dig till. Du kan också vända dig till Cancerupplysningen där du kan ställa frågor genom mail, telefon eller besök. Du kan också vända dig till Cancerfonden där det finns stödlinjer, forum och samtalsvänner.

Stöd för dig som anhörig

Du som anhörig kan drabbas av ett minst lika stor chocktillstånd/krisreaktion som den drabbade. Livet vänds upp och ner – även för dig.

Därför är det viktigt att du söker den hjälp och det stöd som du behöver. Kontakta en kurator eller en kontaktsjuksköterska på det sjukhus din anhöriga behandlas på, alternativt vänd dig till Cancerfonden, Cancerupplysningen eller en patientorganisation nära dig.