Stöd vid skelettcancer

Att få ett cancerbesked väcker många frågor och känslor. Men kom ihåg att det finns stöd att få – både för den drabbade och dess anhöriga.


Stöd för dig som drabbad

Vid samtal med läkaren kan det vara bra om du har med dig någon. Både som kan hjälpa dig att minnas allt som läkaren säger men också som kan finnas där som stöd. Använd dig av stöd från dina nära och kära. De vill hjälpa dig men vet ibland inte hur de ska gå till väga. Berätta för de vad du behöver.

Du kan också söka och få professionellt stöd. På de flesta sjukhus finns det kuratorer och/eller kontaktsjuksköterskor som du kan ta kontakt med. Du kan också vända dig Cancerfonden, Cancerupplysningen eller en patientorganisation.

Stöd för dig som anhörig

Du som är anhörig kan drabbas minst lika hårt av ett cancerbesked som den som faktiskt drabbas. Därför är det viktigt att veta att även du har rätt till samtal med en kontaktsjuksköterska eller kurator. Du kan också vända dig Cancerfonden, Cancerupplysningen eller en patientorganisation.