Stöd vid magcancer

Både du som drabbad och du som anhörig kan behöva stöd. Ett cancerbesked kan väcka många frågor och ett behov av att komma i kontakt med andra.


stöd för dig med magcancer

Stöd för dig med cancer

Du som drabbad kan behöva stöd på flera olika sätt. Vad du behöver är dock väldigt individuellt, så tala om för din omgivning hur du vill ha det och vad du behöver.

Exempelvis kan det vara bra att ha med sig en närstående vid sjukhusbesök. Både för psykiskt stöd men också för att komma ihåg den viktiga information som du får av läkaren. Dina tankar och känslor kan göra att det är svårt att komma ihåg allt som sägs.

Skriv gärna ner innan vad du vill ha svar på så du inte glömmer något.

För att få stöd med dina känslor så som sorg och rädsla så finns det ofta kontaktsjuksköterskor och kuratorer på det sjukhus du behandlas på. Vill du hitta forum, bloggar, samtalsvänner, stödlinjer eller ställa frågor till utbildad personal så kan du vända dig till Cancerupplysningen och Cancerfonden.

Stöd för dig som anhörig

Ett cancerbesked drabbar även anhöriga väldigt hårt och även de kan hamna i ett chocktillstånd eller i en krisreaktion. Därför är det viktigt att veta att även du som anhörig har rätt till professionellt stöd.

Vänd dig till en kurator eller en kontaktsjuksköterska på det sjukhus som din närstående vårdas på. Du kan också vända dig till Cancerupplysningen, Cancerfonden eller en patientorganisation nära dig.