Stöd vid cancerbesked

Ett cancerbesked kommer ofta som en chock och väcker mycket känslor både för den drabbade och för dess anhöriga. Kom ihåg att det finns stöd runt omkring dig, använd dig av det.


Stöd

Psykologiskt stöd

Ta kontakt med en kurator eller någon som kan hjälpa dig med den känslomässiga biten. En kurator kan minska din oro men också lära dig hur du ska förhålla dig till livet. Det finns ofta mycket ångest som kan vara bra att hantera.

Du kan också kontakta Cancerlinjen som drivs av Cancerfonden. Till Cancerlinjen kan du ställa frågor om cancer till legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Cancerlinjen är tillgänglig för alla i landet och nås via telefon, e-mail eller brev. På Cancerfonden finns det även forum, samtalsvänner, stödlinjer och bloggar.

Vänd dig också till dina anhöriga. De vill hjälpa dig men vet inte hur. Berätta därför för dem vad du behöver.

Inför läkarbesök

Förbered dig inför läkarbesöket, skriv ner frågor som du undrar över så att du inte glömmer dessa när du väl är där. Ha gärna med dig någon när du går dit som stöd. Både som känslomässigt stöd men också för att hjälpa minnas allt som läkaren säger.

Du som anhörig

Eftersom du som anhörig också drabbas väldigt hårt av ett cancerbesked är det viktigt att veta att även du har rätt till kurator. Du kan också vända dig till Cancerfonden och Cancerupplysningen.