Stöd vid cancerbesked

Ett cancerbesked kommer ofta som en chock och väcker mycket känslor både för den drabbade och för dess anhöriga. Kom ihåg att det finns stöd runt omkring dig, använd dig av det.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 19 augusti 2020


Stöd

Psykologiskt stöd

Ta kontakt med en kurator eller någon som kan hjälpa dig med den känslomässiga biten. En kurator kan minska din oro men också lära dig hur du ska förhålla dig till livet. Det finns ofta mycket ångest som kan vara bra att hantera.

Du kan också kontakta Cancerfonden och Cancerupplysningen. På Cancerfonden finns det forum, samtalsvänner, stödlinjer och bloggar. Cancerupplysningen kan du både besöka och ringa till för frågor.

Vänd dig också till dina anhöriga. De vill hjälpa dig men vet inte hur. Berätta därför för dem vad du behöver.

Inför läkarbesök

Förbered dig inför läkarbesöket, skriv ner frågor som du undrar över så att du inte glömmer dessa när du väl är där. Ha gärna med dig någon när du går dit som stöd. Både som känslomässigt stöd men också för att hjälpa minnas allt som läkaren säger.

Du som anhörig

Eftersom du som anhörig också drabbas väldigt hårt av ett cancerbesked är det viktigt att veta att även du har rätt till kurator. Du kan också vända dig till Cancerfonden och Cancerupplysningen.