Screening av lungcancer kan rädda många

Om fler skulle få screening vid lungcancer så skulle dödsfallen reduceras kraftigt. I Sverige skulle 500 liv per år kunna räddas. Detta skriver läkare och patientföreningen Lungcancerförbundet Stödet på DN Debatt.


Screening av lungcancer kan rädda många

Mammografi av kvinnor beräknas rädda cirka 400 kvinnor i Sverige per år från att dö i bröstcancer. Vad skulle screening av lungorna kunna göra för de personer som röker?

Vid lungcancer är det viktigt att snabbt få diagnos. Detta för att öka möjligheten till bot. Men det har varit svårt att upptäcka lungcancer tidigt eftersom sjukdomen oftast inte ger några symptom förrän i avancerat stadium.

Screening är dock en metod för att tidigt upptäcka lungcancer. Även om metoden har varit mycket ifrågasatt då det inte har kunnat ge några säkra resultat. Men ny teknik och nya forskningsresultat och har lyckats vända detta.

Efter en stor undersökning på 50.000 amerikaner så rekommenderar USA screening av lungcancer för rökare eller tidigare rökare. Och därmed har man kunnat reducera antalet dödsfall med 20 procent eftersom man upptäckt sjukdomen i tidigare stadie.

DN Debatt skriver läkare och patientföreningen Lungcancerförbundet Stödet att screening av lungorna skulle rädda många liv, även om ett rökstopp självklart skulle rädda fler liv. Men kallelse till röntgen av lungorna skulle också stimulera fler att sluta röka.

Därför föreslår de nu att Socialstyrelsen ska utreda förutsättningar för att införa screening av lungcancer i Sverige.