Sänkt dödlighet med PSA-test

PSA-test kan upptäcka prostatacancer tidigt och därmed sänka dödligheten.


psa-testingEnligt en studie så sänker PSA-testning dödligheten vid prostatacancer.

Studien gjordes efter en lång debatt om PSA-testning bör vara allmän för att i tid upptäcka prostatacancer.

Nu när man vet med säkerhet att PSA-testning minskar dödligheten så är frågan nu istället om det är värt kostnaderna, risken för överbehandling och biverkningarna så som impotens.

Vissa av de tumörer som kan upptäckas under en PSA-testning kanske aldrig hinner utvecklas till att bli farliga under den tid mannen lever.