Prognos vid tjocktarmscancer

Varje år drabbas ungefär 4000 personer av tjocktarmscancer. Varje år dör ungefär 1850 personer i tjocktarmscancer. Hur prognosen ser ut beror på om cancern har spridit sig eller inte.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 5 november 2019

tjocktarmscancerEnligt statistik från Cancerfonden så lever 65,5 procent fem år efter att cancern upptäcktes. Där män har en aning lägre siffra (64.1%) och kvinnor en aning högre (66,8%).

Efter tio år så lever 60,1 procent, där män har en lägre siffra (57,9%) och kvinnor en aning högre (62,3%).

Hur stor chansen är för att bli botad beror på i vilket stadium cancern upptäcks. Om cancer endast finns i tarmväggen när den upptäcks så blir i princip alla friska.

Om cancern har spridit sig till utsidan av tarmen men inte till lymfkörtlarna i närheten är chanserna att botas ungefär 80-90 procent. Om sjukdomen är mer avancerad än så är andelen botade lägre.