Prognos vid tjocktarmscancer

Varje år drabbas ungefär 4000 personer av tjocktarmscancer. Varje år dör ungefär 1850 personer i tjocktarmscancer. Hur prognosen ser ut beror på om cancern har spridit sig eller inte.


tjocktarmscancerEnligt statistik från Cancerfonden så lever 65,5 procent fem år efter att cancern upptäcktes. Där män har en aning lägre siffra (64.1%) och kvinnor en aning högre (66,8%).

Efter tio år så lever 60,1 procent, där män har en lägre siffra (57,9%) och kvinnor en aning högre (62,3%).

Hur stor chansen är för att bli botad beror på i vilket stadium cancern upptäcks. Om cancer endast finns i tarmväggen när den upptäcks så blir i princip alla friska.

Om cancern har spridit sig till utsidan av tarmen men inte till lymfkörtlarna i närheten är chanserna att botas ungefär 80-90 procent. Om sjukdomen är mer avancerad än så är andelen botade lägre.

chat
expand_more

clear