Självtest hittar dubbelt så många fall av cancer

Ett alternativ till cellprovtagning i form av självtest som görs i hemmet visar sig dubbelt så effektivt för att upptäcka livmoderhalscancer – och kostar hälften så mycket.

Leende kvinna sitter med sin dator i ett café


En studie ledd av forskare vid Uppsala universitet har följt över 36 000 kvinnor som deltagit i organiserad cellprovtagning i Uppsala mellan 2013 och 2015.

Studiedeltagarna delades in i två grupper, den ena gruppen gick till barnmorska för att, som standard, lämna cellprov som analyserades för cellförändringar. Den andra gruppen fick istället utföra självprovtagning för HPV-test. Provtagningen görs hemma, provet skickas in till labb och analyseras för HPV.

Om testet visade positivt för HPV fick kvinnan göra ett nytt test efter fyra månader. Vid ytterligare ett positivt test kallas kvinnan till gynekologisk undersökning för att hitta eventuell cellförändring.

Resultaten visar bland annat:

  • Självprovtagning var mer uppskattat än att gå och lämna cellprov hos barnmorska
  • Dubbelt så många cellförändringar upptäcktes bland kvinnor som gjorde självtest för HPV
  • Tid till diagnos är kortare
  • Den totala kostnaden för screeningprogram för att upptäcka livmoderhalscancer halveras med självprovtagning och HPV-test

Studien är den första randomiserade studien i världen för att jämföra de två förebyggande metoderna för livmoderhalscancer.