Inflammatorisk tarmsjukdom i barndom ökar cancerrisk

Barn som drabbas av inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom har ökad risk för cancer visar ny studie från Karolinska institutet.


Inflammatoriska tarmsjukdomar hos vuxna har redan kopplats till ökad risk för tarmcancer men inte studerats noggrant bland personer som drabbas i tidig ålder.

Forskare vid Karolinska institutet har tagit hjälp av svenska patientregister för att undersöka huruvida tidig diagnos med inflammatorisk tarmsjukdom ökar risken för cancer, i barndomen eller senare i livet.

I studien ingick över 9000 personer som drabbats av en inflammatorisk tarmsjukdom som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit i barndomen och jämförts med över 90 000 individer i den allmänna befolkningen.

Resultaten visar att de som drabbats av en inflammatorisk tarmsjukdom före 18 års ålder har fördubblad risk för cancer jämfört med de utan tarmsjukdom. Risken är förhöjd både under ungdomsåren och senare i livet. Risken är störst för tarmcancer men risken är även ökad för bland annat blodcancer och hudcancer.

Screening med koloskopi kan upptäcka cancer tidigt

På grund av tidigare forskning som kopplat tarmsjukdom hos vuxna med ökad cancerrisk kallas dessa patienter till koloskopi regelbundet för att upptäcka eventuell cancer i tarmen. Resultaten kan förändra hur barn med inflammatorisk tarmsjukdom följs upp senare i livet.

– Man ska komma ihåg att vi pratar om relativa skillnader i risk, de flesta unga människor får inte cancer och vissa av dessa cancerformer är extremt ovanliga. Men det är sannolikt viktigt för individer som får sin inflammmatoriska tarmsjukdom i barndomen att vara noga med att gå på de undersökningar de kallas till – särskilt individer som har andra starka riskfaktorer för cancer, som exempelvis ärftlighet för tidig cancer i familjen, säger Ola Olén, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.