HPV-vaccination även säkert för vuxna kvinnor

Över tre miljoner danska och svenska kvinnor har undersökts för att utvärdera risken av HPV-vaccin i vuxen ålder. Bland över 40 allvarliga sjukdomar märktes bara en riskökning.


En studie på över 3 miljoner danska och svenska kvinnor, i vuxen ålder, visar att vaccination mot HPV inte kan kopplas till ökad risk för 44 allvarliga sjukdomar.

– Detta är den mest omfattande studien av HPV-vaccinationssäkerhet hos vuxna kvinnor hittills. Det är inte orimligt att förvänta sig olika säkerhetsproblem hos vuxna kvinnor jämfört med unga tjejer och vår studie är ett viktigt komplement till säkerhetsstudierna hos unga tjejer, säger Anders Hviid, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Forskare bakom studien noterar enbart en riskökning, danska kvinnor som vaccinerat sig löpte en något ökad risk att drabbas av en celiaki, en autoimmun sjukdom som orsakar glutenintolerans.

Tidigare studier har dock visat att glutenintolerans är underdiagnostiserat i Danmark, vilket kan vara en förklaring till studiens resultat som inte har med HPV-vaccinet att göra.

I studiens sammanfattning skriver forskarna därmed att HPV-vaccination bland kvinnor 18 till 44 år inte väcker några säkerhetsfrågor.

HPV är ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Idag erbjuds vaccin mot HPV till unga tjejer över 9 år inom det nationella vaccinprogrammet men allt fler vuxna kvinnor väljer att också vaccinera sig.