En hjärnmonitor liten som ett riskorn

Det senaste inom medicinteknik är en hjärnmonitor lika liten som ett riskorn som övervakar din hjärna.


hjärnaIngenjörer, läkare och forskare i USA har tillsammans tagit fram en nedbrytbar sensor för att undersöka hjärnan vid svåra skador eller inför operation.

Den nya hjärnmonitorn är lika liten som ett riskorn och gjort av silikon som kroppen kan bryta ner. Eftersom mängderna silikon i den lilla sensorn är så små är det ofarligt för patienten. Än så länge har sensorn bara prövats på råttor. Då fungerade apparaten i en vecka och var helt nedbruten efter tre månader.

För att bevaka temperatur och tryck i hjärnan har läkare hittills behövt förlita sig på inplanterade sensorer med sladdar som kopplas till en monitor. De förhindrar patienten från att röra sig och kan leda till infektioner. De kan dessutom leda till värre skador när de kopplas ur.

Teamet som tagit fram hjärnmonitorn hoppas att den ska finnas tillgänglig för läkare inom fem till tio år.