Innovation & Forskning - Bukspottkörtelcancer

Fler barn överlever cancer

Nyhet Överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85%, visar ny statistik från Barncancerfonden. Den ökade forskningen har lett till att vi idag förstår cancer bättre och kan utveckla verktyg för att mer effektivt upptäcka och behandla cancer.

Träning som komplement i cancervården?

Forskning från Uppsala universitet visar att träning kan motverka orkeslöshet och öka livskvalitet.

Upptäckt: mekanismer bakom viruscancer ger hopp

Resultaten ger hopp om nya behandlingsmetoder mot viruset som orsakar omkring 3 procent av alla cancerfall.