Innovation & Forskning - Barncancer

Fler barn överlever cancer

Nyhet Överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85%, visar ny statistik från Barncancerfonden. Den ökade forskningen har lett till att vi idag förstår cancer bättre och kan utveckla verktyg för att mer effektivt upptäcka och behandla cancer.

Upptäckt: mekanismer bakom viruscancer ger hopp

Resultaten ger hopp om nya behandlingsmetoder mot viruset som orsakar omkring 3 procent av alla cancerfall.

Inflammatorisk tarmsjukdom i barndom ökar cancerrisk

Barn som drabbas av till exempel ulcerös kolit eller Crohns sjukdom har ökad risk för cancer visar ny studie från Karolinska institutet.

Föräldrar hjälps av internet-KBT när barn får cancer

Ett speciellt utformat KBT-program på nätet hjälper föräldrar med posttraumatisk stress.