Låga halter av luftpartiklar kan orsaka lungcancer

Långvarig exponering av luftföroreningar ökar risken för lungcancer – även vid tillåtet låga halter.


Låga halter av luftpartiklar kan orsaka lungcancerLåga halter av partiklar i luften, som ligger under EU:s gränsvärden, kan orsaka lungcancer vid långvarig exponering. Detta visar en ny europeisk studie som nu publiceras i The Lancet Oncology. I studien har även forskare från Karolinska Institutet medverkat.

Föroreningarna i luften kommer bland annat från trafik, industriutsläpp och uppvärmning av hem. I studien har forskarna räknat bort andra riskfaktorer som redan är kända så som rökning och yrken där människor är utsatta för föroreningar.

Göran Pershagen, professor vid institutet för miljömedicin vid Karolinska, säger till Dagens Nyheter att han tycker att EU:s gränsvärden har hamnat för högt.