Kan bli lättare att ställa cancerdiagnos

Att skilja elakartade och godartade skelettumörer är väldigt svårt. Men med hjälp av ny forskning så har man hittat en genetisk förändring som kan göra det lättare att ställa diagnos.


I en studie från Lunds universitet har man hittat en genetisk förändring som orsakar en godartad skelettumör. Detta kan underlätta en exakt diagnos, skriver SVD.

Om det är osäkert vilken tumör du har så behandlas tumören som om den vore elakartad. Då opereras hela tumören bort och ett även ett stort område kring tumören. Sedan behandlas tumören med cellgifter som kan ge många jobbigt biverkningar.

Men om man i ett tidigt skede kan fastställa att det rör sig om en godartad tumör så behöver man bara ta bort själva tumören. Detta kan minska mycket lidande för patienten.