Hög stråldos kortar ner prostatacancerbehehandling

Enligt preliminära resultat från en skandinavisk studie kan behandling av prostatacancer kortas ned med hjälp av högre stråldos utan att förlora effekt.


Man får strålbehandling av prostatacancerNu presenteras tidiga resultat från ett skandinaviskt samarbete om behandling av prostatacancer. Forskare har jämfört effekten av strålbehandling vid låg dos under längre tid med effekten av en kraftigt högre dos under kortare tid.

1200 män med mellanrisk prostatacancer har deltagit i studien som granskat biverkningar två år efter strålbehandling. Än så länge är resultaten från 866 män tillgängliga. Männen blev slumpmässigt indelade i två grupper. En grupp fick strålbehandling med hög dos vid sju tillfällen under 2,5 veckor. Den andra gruppen fick standardbehandling vilket innebär en låg dos vid 39 tillfällen över 8 veckor.

Forskare upptäckte ingen tydlig skillnad i biverkningar med hänsyn till urin-, tarm- eller sexuell funktion.

– Vår studie visar att patienter upplever få och liknande biverkningar som vid standardbehandling, trots en kraftig ökning av dos per tillfälle, säger Anders Widmark, huvudforskare bakom studien vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

En mindre skillnad direkt efter behandling

De män som fick en hög dos vid färre tillfällen upplevde i något större utsträckning tarmtoxicitet (ökat antal avföringar, slem eller blod i avföringen) direkt efter behandling. Forskare bakom studien förklarar att tidiga biverkningar i viss mån var förväntat med en så kraftigt ökad dos. Besvären är dock oftast övergående vilket visades efter tre och sex månaders uppföljning då skillnader i biverkningar mellan de två grupperna försvann.

Studien ska nu fortsätta för att väga in resultaten från alla deltagande patienter samt utvärdera om effekten på prostatatumören av högre dos är lika effektiv eller till och med bättre än standardbehandling.