Här dör flest svenskar i lungcancer

Skillnaden i överlevnaden i lungcancer är stor mellan olika delar av landet. Det visar nya siffror som Cancerfonden tagit fram och som ingår i den årliga Cancerfondsrapporten.


 – Lungcancervården går framåt, men det finns fortfarande stora bekymmer. Det är alldeles för många som avlider av den här sjukdomen. Inte ens två av tio botas, säger Jan Zedenius som är chefläkare och sakkunnig på Cancerfonden.

En sak som Cancerfonden anser oacceptabelt i undersökningen är att det är för stora skillnader i överlevnad mellan olika delar av landet. Så lite som ett år efter diagnos har 55 procent av patienterna avlidit i Västra Götaland, medan samma siffra är drygt 46 procent för patiener i Skåne.

– Att så många inte överlever beror i första hand på att man upptäcker sjukdomen försent, alltså i ett inte botbart stadium. Och här skiljer det sig väldigt över landet. I vissa landsting är det tre av tio som hittas i ett botbart stadium, och i vissa är det bara var tionde. Och det här måste vi förstås ändra på, säger Jan Zedenius.

Hur kommer detta sig?

Varför det skiljer sig så mycket mellan olika delar av landet i hur snabbt man får rätt diagnos har inte något simpelt svar. Cancerfonden tror däremot att de lyckats upptäcka de mest angelägna.

– Vår analys säger att det är primärvården som har brister. Tillgängligheten måste öka och kontinuiteten, alltså att man får träffa samma läkare, kommer att öka möjligheten att man hittar den här sjukdomen i ett tidigt stadium. Det ökar sannolikheten att man ställer rätt frågor och att man snabbt misstänker att det kan vara den här sjukdomen och att man då skickar den här patienten på utredning, säger Jan Zedenius.