Fler kvinnor dör i KOL

Antal kvinnor som dör i KOL har ökat med 40 procent de senaste 15 åren.

Rökande kvinna


fler kvinnor dör i kol

Den främsta orsaken till KOL är rökning, där sjukdomen brukar yttra sig efter 40-50 års ålder.

Förra året dog 1258 kvinnor i KOL. En ökning på 40 procent sedan 1999. Detta trots framsteg inom forskningen om KOL.

Samtidigt så minskar antal män som dör i sjukdomen. Orsaken tros vara de förändrade rökvanorna under 1990-talet då fler kvinnor började röka.

Detta skriver DN som tagit del av statistik från Socialstyrelsen som Hjärt- och lungfonden har beställt.

2020 räknar man med att KOL kommer att vara världens tredje vanligaste döds­orsak.