Färre kvinnor får HPV efter att vaccinet infördes

Förekomsten av HPV har minskar med 40 procent efter att vaccinering mot HPV infördes. Detta enligt en ny studie.


Färre kvinnor får HPV efter att vaccinet infördes

HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet har gett lyckade resultat.

Efter att vaccinet mot HPV infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för två år sedan har antal fall av HPV minskat med 40 procent hos kvinnor under 22 år.

HPV, humant papillom virus, är ett virus där vissa av HPV-typerna kan ge cellförändringar och cancer i framförallt underlivet.

Studien är publicerad på Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.