Din andedräkt kan avslöja magcancer

En preliminär studie visar lovande resultat för ett utandningstest som kan ställa diagnos på mag- och strupcancer med över 80 procent säkerhet.


Eftersom cancerceller skiljer sig stort från friska celler producerar de också olika kombinationer av kemikalier. Detta har forskare i Nederländerna utnyttjat och framställt ett utandningsprov som kan upptäcka cancer.

I studien deltog 335 patienter varav 163 hade cancer i mage eller strupe medan 172 var bekräftat cancerfria enligt endoskopi. Med hjälp av teknik som kan mäta små mängder av olika kemikalier i gaser undersöktes fem kemikalier (smörsyra, pentansyra, hexansyra, butanal och dekanal) i deltagarnas andedräkt. Just dessa kemikalier har valts ut baserat på tidigare forskning som sett skillnad i nivåer bland personer med cancer och personer med gastrit-liknande symtom utan cancer.

Känsligt och specifikt

Resultaten visar att utandningsprovet hade hög känslighet (kunde identifiera 80 procent av patienter med cancer) samt hög specificitet (kunde avfärda 81 procent av personer utan cancer).

Varje år får 1,4 miljoner personer en diagnos med mag- eller strupcancer i världen. Den enda tillgängliga metod för att ställa diagnos idag är endoskopi som innebär att en läkare för ner en kamera i magsäcken. Ingreppet kan kännas obehagligt, är relativt dyrt och kan medföra risk för komplikationer. Eftersom symtom på mag- och strupcancer ofta är diffusa ställs dessutom diagnos sent och överlevnad efter fem år är bara 15 procent för dessa cancerformer.

Forskare bakom studien hoppas att resultaten och framtida bekräftande studier leder till att utandningsprovet minskar antalet patienter som behöver endoskopi samt eventuellt ser till att cancerdiagnos ställs tidigare och förlänger överlevnad för dessa patienter.

Forskargruppen arbetar även med att ta fram ett liknande test för tjocktarmscancer och bukspottkörtelcancer.