Behandling vid skelettcancer

Behandling av skelettcancer ser olika ut beroende på var tumören sitter och om den är primär eller sekundär. Oftast behövs en kombination av flera behandlingar.


Operation tillsammans med cytostatika

behandling skelettcancer

Cytostatikabehandling är vanligt vid skelettcancer i kombination med operation.

Skelettcancer behandlas nästan alltid med operation tillsammans med cytostatika. Orsaken till att man kombinerar operationen med cytostatika är att det ofta finns små dottertumörer som är svåra att upptäcka.

Om tumören sitter på så sätt att den inte går att operera bort behandlar man istället med strålning. Strålning kan minska tumören och lindra symptomen.

Biverkningar av behandlingarna

Både cytostatika och strålning förstör celler. Både cancerceller och friska celler. Därför mår du väldigt dåligt efter en behandling.

Vanliga biverkningar är hårförlust, minskad aptit, trötthet, illamående, kräkningar och ökad infektionsrisk.

Behandling även när cancern inte går att bota

Även fast att cancern inte går att bota kan behandling lindra symptomen och minska cancerns tillväxt.

I vissa fall kan skelettcancer ge problem med återkommande benbrott eller smärta när nerver kommer i kläm. Därför kan operation vara en bra behandling för att få bort dessa symptom.

Även strålning och cytostatika kan hålla cancern i schack, minska symptomen, höja livskvalitet och förlänga livslängden.

Prognos

Prognosen vid primär skelettcancer är god. Ungefär 60-80 procent av de som drabbas av primär skelettcancer lever efter fem år.

Om du har sekundär skelettcancer ser inte prognosen lika bra ut. Medianöverlevnaden ser olika ut beroende på var du har din primära cancer. Vid bröst- och prostatacancer är medianöverlevnaden två till tre år och vid lungcancer endast fyra månader.