Antioxidanter kan förvärra cancer

Antioxidanter som ofta marknadsförs med att hjälpa kroppen att motverka cancer visas nu istället göra helt tvärtom. Detta enligt en studie från Sahlgrenska Akademin i Göteborg.


Antioxidanter kan förvärra LUNGcancerAntioxidanter kan både förvärra och påskynda cancersjukdom. Detta resultat visades i en svensk studie på möss med lungcancer.

I studien fick vissa möss med lungcancer tillskott av antioxidanter. De möss som fick tillskott fick fler och större tumörer och dog dubbelt så snabbt än de möss med lungcancer som inte fick tillskott.

Resultatet bekräftades också genom en studie på lungcancerceller från människor.

”Vi blev själva överraskade av forskningen. Man har ju tänkt sig att kosttillskott med antioxidanter ska skydda mot cancer men när man testat antioxidanter på människor har det varit svårt att få stöd för den teorin”, säger Martin Bergö professor vid Sahlgrenska Cancer Center i Göteborg till SVT.

I och med resultatet rekommenderar forskarna att de som röker inte bör äta antioxidanter. Även fast du inte vet att du har cancer så kan du ha det ändå. Därför bör du som rökare inte äta antioxidanter då det påskyndar cancerutvecklingen om du skulle ha cancer.