Innovation & Forskning - Testikelcancer

Testikelcancer ökar kraftigt

Testikelcancer är en av de cancersjukdomar som ökar kraftigt. De senaste 40 åren har det skett en ökning med 158 procent.