Vasaloppsåkare har en minskad risk för viss cancer

Har du åkt Vasaloppet? Då har du en 30 procentig lägre risk att drabbas av alla de cancersjukdomar som är kopplade till livsstil. Det visar en ny studie.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 1 november 2019

Vasaloppsåkare har en mindre risk för viss cancerDu som åker Vasaloppet har 30 procent mindre risk att drabbas av tjocktarmscancer, njurcancer, livmodercancer, cancer i gallblåsa, bukspottkörtel och matstrupen.

Det visar en ny studie från Uppsala universitet som under 20 år följt 200 000 deltagare i Vasaloppet och jämfört dessa med andra svenskar i samma ålder, kön och bostadsort.

Resultatet bygger på att de personer som åker Vasaloppet har generellt en mer hälsosam livsstil då alla dessa cancerformer är kopplade till livsstil och hälsa. Däremot ökade risken för hudcancer hos Vasaloppsåkarna.

– Den ökade risken för hudcancer kan förklaras av en ökad exponering för sol som kan vara förenat med en aktiv hälsosam livsstil, säger Ulf Hållmarker, överläkare Mora lasarett och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet och studiens huvudförfattare, i ett pressmeddelande.

Däremot minskade all sorts cancer med sex procent, en minskning trots att risken för hudcancer ökade med 40 procent.

– Studien indikerar att en allmän rekommendation till befolkningen att vara mer fysiskt aktiv och leva hälsosamt inte skulle leda till en betydande minskning av den totala bördan av cancer i samhället eftersom cancer kan orsakas av många olika faktorer. Men många människor skulle kunna minska risken för att insjukna i några av de vanligaste cancerformerna genom sådan livsstil, säger Ulf Hållmarker.