✕ Stäng

Vad är lymfom?

Lymfom är ett samlingsnamn på alla cancersjukdomar som drabbar celler i lymfsystemet. Lymfom är den sjätte vanligaste cancerformen. 2000 personer drabbas varje år i Sverige.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 15 april 2019
Lymfsystemet

Det finns över 400 lymfkörtlar i kroppen. De finns i halsen, mellan lungorna, i armhålorna, längst de stora blodkärlen, i ljumskarna och i magen. Även mjälten, brässen och halsmandlar ingår i lymfsystemet.

Symptom på lymfom

  • Förstorad lymfknuta, ofta på halsen eller vid nyckelbenen
  • Trötthet
  • Feber
  • Svettningar
  • Viktnedgång
  • Magont eller ont i bröstkorgen kan förekomma om lymfkörtlarna svullnat där
  • Andfåddhet och hosta om lymfkörtlarna svullnat i luftstrupen

Vilka drabbas?

Sjukdomen drabbar alla men är vanligast hos män och hos de som är över 60 år.

Olika lymfomer

Det finns ett sextiotal olika lymfomtyper. Man brukar delar upp de i två huvudgrupper: Hodgkins lymfom och non-Hodgkin-lymfom.

Hodgkins lymfom

85 procent av alla patienter blir botade från Hodgkins lymfom efter behandling. Vid återfall behandlar man med stamcellstransplantation.

Non-Hodgkin-lymfom

Även av non-Hodgkin-lymfom blir de flesta friska men denna typ kan varierna i sin takt att växa. Om den är snabbväxande bör man behandla direkt och behandlingen kan ta tid. Behandlingsresultaten är bättre för unga personer där nästan hälften blir botade. Vid återfall behandlar man även här med stamcellstransplantation.

Vid den lugnare formen av non-Hodgkin-lymfom väntar man med behandlingen tills man får symptom. Man kan oftast leva ett vanligt liv med sjukdomen.

Varför får man cancer i lymfsystemet?

Man vet inte varför lymfsystemet drabbas av cancer. Däremot vet man att riskerna för att drabbas ökar om du har ett nedsatt immunförsvar som exempelvis hiv.

Det finns också en ökad risk om du har lengångsreumatism eller någon annan inflammationssjukdom. Eller om du har blivit utsatt för vissa växtbekämpningsmedel, färgämnen eller lösningsmedel.

Utredning

Misstänker du att du har lymfom ska du kontakta vårdcentralen. Där blir du undersökt och ett cellprov tas från en lymfkörtel för att ge besked. Därefter tas ett vävnadsprov för att säkerställa. Läs mer om utredningen här.

Behandling

Behandlingen av lymfom ser olika ut beroende på vilken typ av lymfom du har.

Den vanligaste behandlingsformen är dock med cytostatika. Cytostatika kan du få genom dropp, medicin eller sprutor och är ett celldödande medel. Cytostatika dödar även friska celler och kan därför ge obehagliga biverkningar. Men är också en mycket effektiv behandlingsform mot cancer.

Förutom cytostatika kan du kombinera behandlingen med strålning, operation, antikroppar och ibland även stamcellstransplantation. Läs mer om behandlingsformerna här.