Symptom på skelettcancer

Vanliga symptom på skelettcancer är smärta, svullnad och benbrott. Om cancern har spridit sig kan även symptom som illamående, förvirring och förstoppning uppstå.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Granskad av Lovisa Wennerström, Läkare
Senast uppdaterad 16 december 2020


Oförklarlig smärta – vanligaste symptomet

SymptomSmärta är det vanligaste symptomet på skelettcancer. Så som oförklarlig värk i armar, ben och rygg som inte går över. Värken är oftast som värst på natten.

Om tumören är stor kan den även ge en svullnad på den plats den sitter. Cancer på viktbärande ben som lårben kan ge regelbundna frakturer.

Symptom vid sekundär skelettcancer

Oftast så uppstår skelettcancer genom spridning från cancer på någon annan del av kroppen. Vanligast bröstcancer eller prostatacancer.

I dessa fall får du även ovanstående symptom, främst oförklarlig smärta.

Du kan också drabbas av hyperkalcemi, även om det är ovanligt vid prostatacancer. Då kan du få symptom så som förvirring, törst, trötthet, förstoppning, illamående och kräkningar.