✕ Stäng

Symptom på lungcancer

Det vanligaste symptomet på lungcancer är hosta. Det kan både vara torrhosta, slemhosta, blod i din hosta eller att din hosta ändrar karaktär.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 15 april 2019

Symptom vid lungcancer

SymptomNär symptomen börjar komma har tyvärr sjukdomen kommit långt i sjukdomsskedet. Det vanligaste symptomet är hosta. Antingen torrhosta eller slemhosta som kan innehålla blod. Om du hostar blod ska du alltid söka vård. Samma sak om din hosta förändrar karaktär.

Andra vanliga symptom är:

  • Lunginflammation. Lunginflammation med feber kan vara ett tecken på lungcancer. Detta beror då på att cancertumören har vuxit in i ett luftrör och täppt igen vilket leder till en inflammation.
  • Andfåddhet. Om du blir andfådd vid vila eller väldigt lätt ansträngning kan det vara ett tecken på lungcancer. Samma sak om du har en pipande eller en väsande andning.
  • Smärta i bröstkorgen.
  • Viktnedgång. När du smalnar av och tappar aptiten på grund av lungcancer är sjukdomen i ett sent skede.
  • Trötthet. Trötthet är också ett symptom som kommer sent i sjukdomsskedet.
  • Svullna lymfkörtlar. Om lymfkörtlarna svullnar kan detta vara ett tecken på att sjukdomen har spridit sig och bildat dottertumörer, metastaser.