Symptom på hjärntumör

Hjärntumör kan ge flera olika symptom. Eftersom olika delar av hjärnan styr olika funktioner så varierar symptomen beroende på var i hjärnan tumören sitter.


symptom på hjärntumör

Foto: R. Nial Bradshaw, Flickr

Huvudvärk

Huvudvärk är det vanligaste symptomet vid hjärntumör. Huvudvärken är då ihållande under långa perioder och är av en karaktär som du inte känner igen sedan tidigare.

Värken är som starkast på morgonen när du har legat ner och minskar när du hamnar i upprätt läge. Dessutom blir huvudvärken värre när du hostar, krystar eller böjer fram huvudet.

Huvudvärk är dock ett väldigt vanligt besvär som oftare har andra orsaker än hjärntumör. Där diagnoser som migrän och spänningshuvudvärk är vanligare. Har din huvudvärk inte gått över efter ett par veckor ska du söka läkarvård.

Krampanfall

Olika typer av krampanfall så som epilepsi kan vara ett symptom på hjärntumör. Krampanfallen kan vara allt från ryckningar i en kroppsdel, som bara du märker, upp till stora anfall där du blir medvetslös och får ryckningar i hela kroppen.

Anfallen kan komma plötsligt, men de kan också komma smygandes där de hela tiden ökar i intensitet.

Förlamning i en kroppsdel

Ett av symptomen på hjärntumör kan vara att styrkan i någon kroppsdel börjar försvinna och att du med tiden tappar hela kraften i denna kroppsdel. Så som en arm eller en fot.

Förlamningen kan också sprida sig från kroppsdelen. Det kan också bli svårt att svälja.

Påverkan på syn, hörsel eller tal

Om synnerven påverkas av tumören som försämras synen. Du kan börja skela, se dubbelt eller att vissa synfält försvinner. Det kan exempelvis bli svårt att se åt sidorna.

Om hörselnerven påverkas om tumören kan du få sämre hörsel och susningar i öronen. Ofta då på ena sidan, där du har tumören.

Du kan få olika problem med att prata så som att du sluddrar, säger fel ord eller har svårt att forma ord.

Yrsel, illamående och kräkningar

Ett ökat tryck i hjärnan kan orsaka illamående och kräkningar. Det är också vanligt med yrselkänslor så som att det känns som att det gungar eller snurrar.

Yrsel, illamående och kräkningar är dock ett väldigt vanligt symptom på många olika besvär som för det mesta är helt ofarligt.

Psykiska besvär

Hjärnan är ett centrum för våra känslor och därför är det vanligt att en hjärntumör orsakar olika psykiska besvär. Där personligheten också kan förändras.

Ändrad reaktionsförmåga

Ju större plats tumören tar i huvudet desto mer påverkar det hjärnans funktioner. Men tiden blir du slöare, tröttare och reagerar sämre på saker runt omkring dig.

chat
expand_more

Hitta rätt artiklar om cancer

clear