Vanliga symptom och sjukdomstecken vid cancer

Ju tidigare en cancersjukdom upptäcks, desto bättre prognos får patienten. Men det kan vara svårt att upptäcka cancer tidigt, eftersom cancer sällan ger distinkta symptom. Somliga typer av cancer kan identifieras tidigt medan andra inte ger tydliga sjukdomstecken förrän cancern är långt gången.


Vilka symptom kan man få vid cancer?

Cancer ger ofta många olika symptom, vilket kan vara kopplat till vilken typ av cancer du har drabbats av. Specifika förändringar, såsom en knöl i ett bröst eller ett asymmetriskt födelsemärke kan vara tecken på cancer medan cancer i bukspottkörteln ofta inte ger några symptom alls innan den sprids. Hormonproducerande tumörer kan ge många olika symptom i kroppen, inte bara där de är primärt lokaliserade. 

Generellt sett ger cancer många allmänna symptom, exempelvis: 

  • Knölar på kroppen (bröst, testiklarna, ljumskar, armhålorna och halsen)
  • Blödningar utan kroppsskada (avföring, urin, hosta)
  • Förändrade födelsemärken 
  • Sår som inte läker
  • Hosta utan förkylning 
  • Ändrade avföringsvanor
  • Ihållande feber
  • Undermålig aptit med viktnedgång
  • Diffusa symptom från nervsystemet

De sistnämnda diffusa symptomen från nervsystemet inkluderar smärta, problem med känseln eller personlighetsförändringar. Alla dessa olika symptom behöver dock inte betyda att du har cancer, utan kan bero på olika inflammationer, magsjukdomar, hemorrojder eller urinvägsinfektioner, men bör följas upp via vården för att undersöka den bakomliggande orsaken. Somliga tumörer är svåra att upptäcka och kan kräva röntgen eller bildtagning via datortomografi (DT) eller magnetresonanstomografi (MRT).   

Varför ger cancer symptom? 

Cancerceller växer generellt snabbt och bildar, i vissa fall, en tumör. Tumören tar plats i organet där de har sitt ursprung och kommer tids nog bli en knöl som kan upptäckas självmant genom en kroppsundersökning eller via vården. När tumören blivit tillräckligt stor kommer organets funktion att störas. Detta kan leda till smärta i organet, då tumören trycker på känselnerver. Cancer ger ofta ett inflammatorisk utslag inne i kroppen som i sin tur leder till dålig aptit, viktnedgång, illamående, trötthet och feber. Blodcancer leder ofta till trötthet och även svettningar.

 

Vill du ha svar?

Vi på Cancer.se ger inga medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen eller er vårdgivare för rådgivning.