✕ Stäng

Stora regionala skillnader i cancervården

Allt fler överlever cancer men de regionala skillnaderna är fortfarande stora när det gäller bland annat diagnostik och tillgång till behandlingar. Detta skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 1 november 2019

Inom cancervården ser man en positiv utveckling där överlevnaden nu har ökat till 68 procent för kvinnor och 70 procent för män.

Men när det gäller att diagnostisera cancer och att erbjuda rekommenderade behandlingar är de regionala skillnaderna fortfarande stora.

För patienter med en viss typ av lungcancer kan en PET-DT-undersökning visa om det är möjligt att bota med kirurgi eller strålbehandling. I ett landsting erbjuds 41 procent av patienterna en sådan undersökning, i ett annat landsting är siffran 98 procent.

Socialstyrelsen rekommenderar även att alla cancerpatienter bedöms vid en multidisciplinär konferens där flera experter gemensamt avgör vilken behandling som är lämpligast före och efter operation. Även här är skillnaderna stora.

– I ett landsting bedöms 99 procent av patienterna vid en multidisciplinär konferens efter operation för tjocktarmscancer, i ett annat är siffran 10 procent, säger Socialstyrelsens projektledare Göran Zetterström.